Werkgroep Drechtsteden

       
OVER DORCAS
OVER WERKGROEP
KLEDINGINZAMELING
VOEDSELACTIE
WINKEL
OVERIGE ACTIVITEITEN
DONATIES
 
         
 
NIEUWSBRIEF

De Dorcas Werkgroep Drechtsteden verzendt ca. 1 keer per 2 maanden een nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven van de acties in de Drechtsteden?

Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief:

AGENDA

- Voedselactie - november '15

 

CONTACTGEGEVENS

De werk- en projectgroep Drechtsteden kunt u ook bereiken via:

Leendert en Janet Klein
Mina Krüseman-erf 282
3315 GL DORDRECHT
Tel. 078-6166657
E-mail:

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Het werk van de Dorcas Werkgroep Dordrecht zou onmogelijk zijn zonder de steun van velebetrokken vrijwilligers. Wilt u ook aan de slag? De Dorcas Werkgroep Drechtsteden heeft voor u diverse mogelijkheden om de handen uit de mouwen te kunnen steken.

 

Over Dorcas

De hulporganisatie Dorcas ontleent haar naam aan een van de eerste christenen, de vrouw Dorcas uit Joppe. Zij was 'overvloedig in goede werken en aalmoezen', staat er in Handelingen 9:36 over haar. De organisatie Dorcas wil haar voorbeeld volgen en voor de armen zorgen.

Dorcas Hulp Nederland is een christelijke hulporganisatie, die zich ten doel stelt de opdracht van Jezus Christus te vervullen om te zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46), ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Dorcas ondersteunt lokale kerken en christelijke organisaties, zodat zij in staat worden gesteld de liefde van Christus in praktijk te brengen.

Bij het verwezenlijken van deze opdracht richt Dorcas zich op de verzelfstandiging van de doelgroep door het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten. Dorcas geeft tevens sociale hulp en biedt noodhulp aan slachtoffers van rampen en oorlogen.

Daarnaast wil Dorcas kerken wereldwijd bewust maken van hun verantwoordelijkheid om zich daadwerkelijk in te zetten voor de mens in nood.

U kunt meer informatie vinden over Dorcas op de website van Dorcas: www.dorcas.nl

 

 

 

 

 

 
 
 
  CheckStat